Doktorantka z Zakładu Biochemii Klinicznej i Molekularnej – laureatką programu BioLAB

02.06.2020 Ogłoszenia

Laureatką została pani Kamila Rydzewska, wyłoniona spośród 102 kandydatur. Pani Kamila odbędzie staż w University of Virginia w zakładzie zdrowia publicznego, gdzie będzie zajmowała się biostatystyką i badaniami na temat chorób płuc w USA. Na co dzień w PUM-ie pani Kamila zajmuje się biostatystyką i genetyką.

Program BioLAB przeznaczony jest dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich kierunków biologiczno-chemicznych oraz medycznych. Podczas stażu studenci dołączają do zespołów badawczych prowadzących projekty z takich dziedzin jak neurologia, krystalografia, wirusologia czy genetyka molekularna. Wyniki badań prowadzonych w trakcie stażu często stają się podstawą artykułów publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych, takich jak „Nature”, „Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics” czy „Acta Crystallographica.” Stypendyści programu BioLAB biorą też aktywny udział w życiu amerykańskiej uczelni, uczestniczą w seminariach, wykładach gościnnych oraz poznają amerykańską kulturę.

Pomorski Uniwersytet Medyczny organizuje spotkania nt. prestiżowych programów stypendialnych, oferowanych przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta. Ich organizacją zajmuje się Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą.

W celu zapoznania się z aktualnymi ofertami staży i stypendiów – zapraszamy do kontaktu:
Iwona Ciechanowicz
tel.: 91 48 00 893
e-mail: iwona.ciechanowicz@pum.edu.pl


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886