Drugi nabór na wybrane kierunki PUM

12.08.2022 Ogłoszenia

Zapraszamy do rekrutowania na studia na wybranych kierunkach Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Rejestracja elektroniczna uruchomiona będzie w dniach 17- 31 sierpnia 2022 r. W tym czasie prosimy też o uiszczenie opłaty rekrutacyjnej oraz złożenie kompletu dokumentów.  

Oferujemy miejsca na kierunkach niestacjonarnych:

  • Dietetyka kliniczna studia I stopnia   
  • Fizjoterapia studia jednolite magisterskie     
  • Kosmetologia studia I stopnia   
  • Psychologia zdrowia studia jednolite magisterskie    

Wymagane dokumenty:

  1. Wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny/podanie o przyjęcie na studia.
  2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał/odpis lub kopia poświadczona notarialnie).
  3. Świadectwo dojrzałości (oryginał/odpis lub kopia poświadczona notarialnie).
  4. Zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza medycyny pracy.
  5. Jedna aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, zgodna  z wymaganiami dotyczącymi wzoru zdjęcia do dowodu osobistego (pozycja frontalna).
  6. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Ogłoszenie  nr 1 z dnia 10.08.2022 r. Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886