Drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO)

02.03.2022 Ogłoszenia

Na podstawie Zarządzenia Nr 48 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych, wprowadzony został drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) na obszarze województwa lubelskiego i województwa podkarpackiego, obowiązujący do 15 marca 2022 r. do godz. 23:59.

W związku z powyższym Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie komunikatem 7/2022 prosi Kierowników Jednostek Organizacyjnych, pracowników, studentów i doktorantów o:

  • utrzymanie czujności w zakresie bezpiecznej eksploatacji systemów informatycznych. Bezzwłoczne powiadamianie przełożonych o nagłych zdarzeniach mogących mieć negatywny wpływ na działalność Uniwersytetu,
  • zwiększenie ostrożności w stosunku do osób i zachowań (zjawisk) wzbudzających   podejrzenia oraz informowanie odpowiednich osób/służb w przypadku ich stwierdzenia.

Komunikat do pobrania


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886