Żegnamy dr n. med. Marię Ilnicką-Mądry

20.03.2023 Ogłoszenia

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy śp. dr n. med. Marię Ilnicką-Mądry przewodniczącą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, absolwentkę Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Pani Przewodnicząca była wieloletnim pracownikiem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w Zakładzie Higieny i Epidemiologii PUM oraz dyrektorem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie. Całe swoje życie zawodowe poświęciła naukom medycznym, początkowo jako dydaktyk i lekarz, a później jako samorządowiec. Była wielką przyjaciółką społeczności akademickiej, a Jej śmierć pozostanie wielką stratą nie tylko dla naszej Alma Mater.

Wyrazy współczucia rodzinie i bliskim składają Rada Uczelni, Senat PUM, Rektor i pracownicy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886