Żegnamy prof. dr hab. n. farm. Annę Put

30.06.2020 Ogłoszenia

Z głębokim żalem żegnamy prof. dr hab. n. farm. Annę Put, wieloletnią kierownik Pracowni Toksykologicznej Zakładu Farmakologii PUM.

Pani Profesor stopień naukowy otrzymała w 1962 r., habilitowała się w 1972 r., a tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk farmaceutycznych otrzymała w 1989 r. Odznaczona Odznaką Gryfa Pomorskiego, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Urodzona 28 kwietnia 1926 r., zmarła 28 czerwca 2020 r. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 1 lipca 2020 r. o godz. 14:00 w Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886