Żegnamy z żalem

18.09.2022 Ogłoszenia

Zmarł mgr Marian Zbigniew Kamizelich, wieloletni pracownik Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W latach 1982-1988 Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, a z uczelnią związany od 1959 roku. Z pasją prowadził zajęcia dydaktyczne i sportowe, był cenionym dydaktykiem, doskonałym organizatorem życia sportowego studentów i pracowników naszej uczelni. Żegnamy z żalem …


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886