Gratulujemy zajęcia 3. miejsca w Golden Session Kongresu Młodych Naukowców Medycyny

31.05.2021 Ogłoszenia

Zdobyła je pani Shaked Ashkenazi, studentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zajęcie 3. miejsca w Golden Session i 1. miejsca w sesji położniczo-ginekologicznej podczas XXI Międzynarodowego Kongresu Młodych Naukowców Medycyny to bardzo ważne wyróżnienie.

Dymni jesteśmy, że nasi studenci aktywnie biorą udział w promocji naukowej oraz wymianie specjalistycznej wiedzy i doświadczeń, że z zaangażowaniem korzystają z takich międzynarodowych przedsięwzięć, które dodatkowo podnoszą ich praktyczne umiejętności medyczne.

Konferencja miała charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny. Objęła takie obszary nauk medycznych jak: nauki podstawowe, chirurgia, medycyna wewnętrzna, ginekologia i położnictwo, radiologia, hematologia i onkologia, stomatologia i laryngologia. Studenci mieli również możliwość przedstawienia opisów najciekawszych przypadków medycznych.

Kongres odbył się 27-29 maja 2021 r. i jego gospodarzem był Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886