III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Medycyny Laboratoryjnej

26.05.2021 Ogłoszenia

W minioną sobotę, 22 maja 2021 r., w auli Rektoratu PUM odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Medycyny Laboratoryjnej, organizowana przez STDL PUM. Z powodu sytuacji epidemiologicznej miała zupełnie inny charakter niż poprzednie edycje.

Uczestnicy konferencji, łącząc się internetowo z aulą, mogli wysłuchać wykładów prowadzonych przez znamienitych wykładowców: dr n. med. Katarzyny Fischer, prof. dr hab. Grażyny Odrowąż- Sypniewskiej, prof. dr hab. n. med. Barbary Dołęgowskiej, prof. dr hab. n. med. Andrzeja Ciechanowicza, prof. dr hab. n. med. Jana Lubińskiego, prof. dr hab. n. med. Marii Jastrzębskiej, dr hab. n. med. Edyty Paczkowskiej, dr n. med. Dominiki Maciejewskiej. Jak oceniają uczestnicy i organizatorzy – wykłady niosły za sobą bardzo wartościowe informacje, zaprezentowane w przystępny sposób.

Podczas konferencji miała miejsce także sesja plakatowa dla studentów. Przedstawiono na niej prace naukowe realizowane w ramach kół naukowych. Oceniła je komisja w składzie: prof. dr hab. Izabela Gutowska, prof. dr hab. Mateusz Kurzawski oraz dr n. med. Karolina Kot. Oto wyniki:

  • I miejsce –„Wpływ wybranych polimorfizmów w obrębie interleukiny 18 na odczuwanie zabiegu endoprotezy” Wichrowska K., Nowak M., Obszyńska A., Dzieżyc A.
  • II miejsce – „Czy fluorek sodu ma wpływ na wybrane metaloproteinazy i ich inhibitory w komórkach linii U86MG?” Nowak M., Obszyńska A., Wichrowska K., Żwierełło W., Skórka-Majewicz M.
  • III miejsce oraz nagroda publiczności – „Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zatruciach muchomorem sromotnikowym.” Skowron M., Sacharczuk K., Uciński J., Wierzycki S., Wojciechowska A.
  • Zaprezentowano także prace: „Aktywność oksyreduktazy ksantynowej w osoczu ubogo/bogatopłytkowym pacjentów z COVID-19 w porównaniu do zdrowych ochotników” Wichrowska K., Obszyńska A., Polikowska A., Pękała M., Zenka A., Goszka M. oraz „Analiza ekspresji genów miR-27 oraz PINK1 w hepatocytach oraz tkance wątrobowej pacjentów z pierwotnym zapaleniem dróg żółciowcyh.” Czarnecka W., Huła B., Drapała K.

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim dziękujemy za udział i życzymy dalszych owocnych prac.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886