Kadra profesorów PUM powiększa się

07.12.2022 Ogłoszenia

Decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy tytuły profesorskie otrzymali kolejni zasłużeni dydaktycy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – prof. Sebastian Kwiatkowski, prodziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii oraz prof. Karolina Skonieczna-Żydecka, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu. Gratulujemy!  

Prof. dr hab. n. med. Sebastian Kwiatkowski jest specjalistą w zakresie położnictwa i ginekologii oraz perinatologii (medycyny matczyno-płodowej). Pełni funkcję prodziekana Wydziału Medycyny i Stomatologii PUM. Jest zastępcą Lekarza Kierującego Kliniką Położnictwa i Ginekologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, a także członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Zarządu European Board & College Obstetricians and Gynecologists. Lokalny przedstawiciel sekcji SCTR Standing Committee on Training Recognition zajmującej się akredytacją ośrodków położniczo-ginekologicznych w Polsce. Twórca platformy edukacyjnej PRENATALPROJEKT oraz szeregu rekomendacji postępowania w zakresie położnictwa-ginekologii. Pasjonat diagnostyki i badań nad patologią łożyska jako przyczyną powikłań położniczych. Jest współautorem 167 prac naukowych, których sumaryczny IF wynosi 274.

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Karolina Skonieczna-Żydecka jest specjalistą w zakresie mikrobiologii żywności i biotechnologii przemysłowej, nauczycielem akademickim i badaczem. Kieruje Samodzielną Pracownią Badań Biochemicznych Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM, w której odbywa się kształcenie studentów wszystkich trzech wydziałów uniwersytetu. Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskała w 2013 r., a stopień doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w 2019 r. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i European Lifestyle Medicine Organization, wykładowcą zjazdów w kraju i za granicą, autorką ponad 150 prac naukowych. Sumaryczny IF jej publikacji wynosi ponad 387, a indeks Hirscha 19.bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886