Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne

18.01.2022 Ogłoszenia

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs na niekomercyjne badania kliniczne (ABM/2022/1). Celem konkursu jest opracowanie nowych procedur diagnostycznych i terapeutycznych w różnych obszarach medycyny, w szczególności chorób onkologicznych, chorób wieku dziecięcego (z włączeniem okresu niemowlęcego, noworodkowego oraz prenatalnego), chorób wieku podeszłego, chorób zakaźnych i ich powikłań, np. w postaci zespołu postcovidowego, oraz chorób o podłożu immunologicznym.

Regulamin konkursu dopuszcza finansowanie niekomercyjnych badań klinicznych, których przedmiotem jest wypracowanie nowych schematów diagnostycznych, jeżeli schematy te zostaną wypracowane w ramach badania klinicznego produktu leczniczego. W aktualnym konkursie ABM wprowadzono wymóg bankowania materiału biologicznego w celu jego późniejszego wykorzystania do celów naukowych. Trwa przygotowanie spotkania informacyjnego na temat konkursu. O terminie spotkania poinformujemy.
 

Zachęcamy do konsultacji Państwa pomysłów ze specjalistami Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, tel. 91 48 00 783 lub cwbk@pum.edu.pl
Szczegółowe informacje: https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/1236,Agencja-Badan-Medycznych-oglasza-Konkurs-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-ABM2.html

Terminy składania projektów: 

  • I runda: od dnia 17 stycznia 2022 r. od godziny 12:01:00 do dnia 17 marca 2022 r. do godziny 12:00:59
  • II runda: od dnia 17 marca 2022 r. od godziny 12:01:00 do dnia 17 maja 2022 r. do godziny 12:00:59


Do aplikowania o nowe niekomercyjne badania kliniczne, w szczególności zapraszamy badaczy poniżej 40 r. ż.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886