Koronawirus COVID -19 (SARS CoV-2) - komunikat nr 4

24.03.2020 Ogłoszenia

KOMUNIKAT NR 4/2020
Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
z dnia 12 marca 2020 r.

W nawiązaniu do §5 Komunikatu Nr 3/2020 dotyczącego wykonywania tzw. „pracy zdalnej” informuję, iż kierownik jednostki organizacyjnej jest odpowiedzialny za organizację pracy podległego mu zespołu. 

W przypadkach wymienionych w § 5 ust. 2 ww. Komunikatu, kierownik jednostki organizacyjnej może polecić pracownikowi wykonywanie swoich obowiązków w ramach tzw. „pracy zdalnej” poza miejscem jej stałego wykonywania, przy czym należy pamiętać, że „praca zdalna” to zmiana miejsca wykonywania pracy, a nie czas wolny. W tym czasie pracownik nadal pozostaje do dyspozycji pracodawcy.

W związku z powyższym zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych do podejmowania decyzji dotyczącej „pracy zdalnej” w sposób obiektywnie uzasadniony i niezakłócający sprawnej działalności uczelni oraz do egzekwowania i nadzorowania efektów tej pracy. 

Jednocześnie przypominam, iż fakt polecenia pracownikowi „pracy zdalnej” kierownik zgłasza do Działu Kadr na adres: kadry@pum.edu.pl

prof. dr hab. Bogusław Machaliński
Rektor PUM


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886