Koronawirus COVID -19 (SARS CoV-2) - komunikat nr 6

24.03.2020 Ogłoszenia

Komunikat  nr  6/2020 z dnia 16 marca 2020 r.

W nawiązaniu do dotychczasowych Komunikatów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w sprawie przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu spowodowanemu koronawirusem COVID-19 (SARS CoV-2), informuję, że:

  1. nie przewiduje się wykwaterowywania studentów z Domów Studenckich Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
  2. wszystkich studentów pozostających w Domach Studenckich Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prosi się o przestrzeganie zaleceń zamieszczonych na stronie Uczelni www.pum.edu.pl


prof. dr hab. Bogusław Machaliński
Rektor PUM


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886