Koronawirus COVID -19 (SARS CoV-2) - komunikat nr 7

24.03.2020 Ogłoszenia

Komunikat nr 7 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  z  dn. 23-03-2020.

Mając na uwadze rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję iż  w okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. pozostają w mocy dotychczasowe ustalenia zawarte w treści Komunikatu Rektora Nr 3/2020 i Nr 4/2020, w szczególności w zakresie:

  1. zawieszenia kształcenia na studiach, kształcenia doktorantów, kształcenia na studiach podyplomowych i innych formach,
  2. prowadzenia zajęć  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  3. możliwości wykonywania „pracy zdalnej”. W przypadku nauczycieli akademickich kierownik jednostki poleca „pracę zdalną” w formie ustnej bez konieczności składania dokumentu „Polecenia pracodawcy wykonywania pracy zdalnej”. Zobowiązuję kierowników jednostek do zorganizowania pracy podległych pracowników w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania jednostki.

Ponadto zobowiązuję kierowników jednostek do ustalenia z Działem Zaopatrzenia sposobu odbioru zamówionych materiałów.

prof. dr hab. Bogusław Machaliński
Rektor PUM


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886