Koronawirus COVID -19 (SARS CoV-2) - komunikat Rektora

13.05.2020 Ogłoszenia

KOMUNIKAT  NR  12/2020 Rektora PUM z dnia 13 maja 2020 r.

Mając na uwadze § 7 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 792) z dniem 14 maja 2020 r. wznawiam możliwość zakwaterowania nowych osób w domach studenckich PUM, przy jednoczesnym zakazie odwiedzin przez gości zewnętrznych.

W związku z powyższym w okresie od 14 maja 2020 r. do odwołania polecam stosowanie się do niżej wskazanych Wytycznych obowiązujących w Domach Studenckich (studentów i gości hotelowych) w związku z epidemią SARS-CoV-2:

  1. zachowanie odległości między pracownikami, a studentami/gośćmi hotelowymi nie mniejszej niż 2 m od siebie,
  2. dezynfekowanie rąk oraz pomiar temperatury dla każdego uprawnionego do wejścia do obiektu,
  3. na terenie DS-u może przebywać tylko mieszkaniec (student/gość hotelowy), osoby towarzyszące nie będą wpuszczane,
  4. korzystanie z pomieszczeń takich jak: pokoje nauki i świetlice jest możliwe pod warunkiem zachowania dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 m odległości osoby od osoby,
  5. mieszkaniec DS-u (student/gość hotelowy) podczas kontaktu z pracownikiem DS-u jest zobowiązany posiadać maseczkę ochronną (lub chustę) zasłaniającą usta i nos oraz mieć założone rękawiczki ochronne lub zdezynfekować ręce środkiem do dezynfekcji w obecności pracownika,
  6. pranie pościeli i ręczników studenci obowiązani są wykonywać w temperaturze min 60º C z dodatkiem detergentu,
  7. ograniczenie kontaktów międzyludzkich poprzez, wykorzystywanie do komunikacji m. in. telefonów, poczty elektronicznej itp.

prof. dr hab. Bogusław Machaliński
Rektor PUM


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886