Lekarze i dydaktycy z PUM na „Liście stu”

02.03.2023 Ogłoszenia

Opiniotwórczy portal dla lekarzy i kadry menedżerskiej sektora medycznego „Puls Medycyny” już po raz 20. zaprezentował sylwetki lekarzy, którzy przyczynili się do rozwoju polskiej medycyny i poprawy ochrony zdrowia w Polsce.

Lista rankingowa opracowana została w oparciu o najważniejsze osiągnięcia i dokonania w 2022 roku osób nominowanych, ich reputację zawodową oraz pozytywny wpływ w środowisku medycznym lub w polskim systemie ochrony zdrowia. Wśród laureatów uhonorowanych zostało wielu lekarzy i dydaktyków z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Laureaci PUM na „Liście stu” w kategorii „medycyna”:

  • Prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński – kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych; członek Rady ds. Diagnostyki Molekularnej; wyróżniony 2. miejscem wśród Polaków w prestiżowym rankingu Top Medicine Scientist.
  • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec – prorektor ds. nauki PUM, kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie; członek zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego PTP; redaktor naczelny czasopisma „Archives of Psychiatry and Psychotherapy”; członek Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej; współautor zaleceń Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Farmakoterapii Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami.
  • Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak – kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie; naczelny lekarz SPSK-1 PUM w Szczecinie, konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej; przewodniczący Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego; dyrektor Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego; przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu oraz Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich; członek Rady ds. Chorób Rzadkich.
  • Prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński – rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik Katedry Fizjopatologii i Zakładu Patologii Ogólnej PUM, specjalista chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej, twórca i ordynator Oddziału Transplantacji Szpiku Kliniki Hematologii i Transplantologii SPSK1 PUM, konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej dla woj. zachodniopomorskiego, zastępca przewodniczącego Rady Agencji Badań Medycznych, członek Rady Naukowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN.
  • Prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski – kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, specjalista chorób zakaźnych, wirusolog, konsultant wojewódzki ds. chorób zakaźnych, prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, członek zarządu European Society for Translational Antiviral Research.

Laureaci PUM na „Liście stu” w kategorii „system ochrony zdrowia”:

  • Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki - spec. chirurgii ogólnej, chirurgii klatki piersiowej, transplantologii klinicznej, Kierownik Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji PUM, marszałek Senatu RP.
  • Prof. dr hab. n med. Jacek Różański – spec. chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, krajowy konsultant w dziedzinie chorób wewnętrznych, zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Laureatom, którzy znaleźli się na „Liście stu” – serdeczne gratulujemy!


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886