Nabór otwarty w poszukiwaniu Konsorcjanta

30.09.2022 Ogłoszenia

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (LIDER) poszukuje partnera do projektu finansowanego ze środków Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu: "Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne lub eksperymenty medyczne – badania typu Head To Head ABM/2022/3".

Termin składania ofert: 14.10.2022 godz.15.00

Ogłoszenie do pobrania.

Uprzejmie informujemy, iż w naborze otwartym w poszukiwaniu Konsorcjanta w projekcie pt.: „Pionierska weryfikacja zastosowania immunomodulującego działania podprogowej laseroterapii mikropulsowej (SML) w zwyrodnieniu barwnikowym siatkówki (RP) z próbą optymalizacji protokołów laserowania 577 nm i 810 nm” nie został wyłoniony Konsorcjant z uwagi na brak ofert w odpowiedzi na ogłoszenie. 


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886