Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

28.04.2021 Ogłoszenia

NSP to największe i najważniejsze przedsięwzięcie statystyczne, które odbywa się raz na 10 lat, i w którym każdy pełnoletni mieszkaniec Polski ma obowiązek wziąć udział. Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat spisu i informujemy, że termin samospisu upływa 30 września br. 

Informujemy o Narodowym Spisie Powszechnym również dlatego, że w naszym gronie są studenci, którzy jako osoby młode po raz pierwszy wezmą udział w tym przedsięwzięciu, choć jest ono cykliczne. Zależy nam, by obowiązek ten wypełnili.

  1. Celem spisu jest długoterminowa analiza i ocena zróżnicowania terytorialnego oraz przemian demograficznych i społecznych ludności Polski.
  2. Spis powszechny będzie realizowany głównie przy użyciu interaktywnego formularza dostępnego na stronie GUS (Głównego Urzędu Statystycznego).
  3. Obowiązkiem spisowym są objęte:
    1. osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
    2. mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
  4. Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne
    i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia.

Więcej informacji o NSP 2021 znajduje się na stronie https://spis.gov.pl/footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886