„Neuro-Logiczni” - dwa pierwsze miejsca na Konferencji dla studentów PUM

14.03.2022 Ogłoszenia

W ramach Światowego Tygodnia Mózgu 12-13 marca br. w Lublinie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Neurologiczno-Psychiatryczna. Dwoje studentów VI roku kierunku lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zajęło 1. miejsce w sesji „Neurologia i Neurologia Dziecięca” oraz 1. miejsce w sesji „Grad prix”, jako najlepsza praca Konferencji.

Gratulujemy panu Krystianowi Mross i pani Marcie Jankowskiej, którzy zaprezentowali pracę pt. „Występowanie zaburzeń sensorycznych u osób ze stwardnieniem rozsianym w postaci rzutowo remisyjnej – badanie wstępne”, a towarzyszyły im opiekunki merytoryczne dr hab. Wioletta Pawlukowską oraz dr hab. Martą Masztalewicz.

Ci uzdolnieni studenci są członkami Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Neurologii PUM. Udział w Konferencji „Neuro-Logiczni” jest rozwijającym wydarzeniem edukacyjno-naukowym, które pozwala studentom stawiać pierwsze kroki w środowisku naukowym oraz zdobywać doświadczenie niezbędne w późniejszym budowaniu dorobku naukowego.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886