Nowa kadencja Komisji Bioetycznej PUM

14.03.2022 Ogłoszenia

14 marca br. Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prof. Bogusław Machaliński powołał Komisję Bioetyczną PUM na kadencję 2022-2025. W piętnastoosobowym składzie Komisji znaleźli się przedstawiciele głównych dyscyplin medycyny, a także reprezentanci prawa, filozofii i religii.

Przeprowadzenie badań klinicznych w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie wymaga zgody Komisji Bioetycznej PUM. Wszystkie etapy realizacji projektów badawczych, na które Komisja wyraża zgodę są przez nią oceniane i kontrolowane pod względem dbałości o dobro pacjenta, jego bezpieczeństwo i należne mu prawa.

W obecnej kadencji Komisji zasiadać będą:

 1. prof. dr hab. Dariusz Bielicki, PUM
 2. dr hab. n.med. Anita Chudecka-Głaz, PUM
 3. prof. dr hab. Marek Droździk, PUM
 4. ks. dr hab. prof. US Wiesław Dyk, filozof
 5. mgr Witold Frankiewicz, prawnik
 6. dr n.med. Gabriela Hofman, Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych
 7. dr n.med. Anita Horodnicka-Józwa, PUM
 8. dr hab. n.med. Jolanta Kucharska-Mazur PUM
 9. prof. dr hab. Wojciech Lubiński, PUM
 10. mgr Bernadeta Łęga, farmaceuta
 11. prof. dr hab. n.med. Iwona Rotter, PUM
 12. prof. dr hab. n.med. Tadeusz Sulikowski, Okręgowa Rada Lekarska
 13. dr hab. n.med. Liliana Szyszka-Sommerfeld, PUM
 14. ks. dr. Arkadiusz Wieczorek, duchowny
 15. dr n.med. Edyta Zagrodnik, PUM

Komisja Bioetyczna PUM powołana została na podstawie §3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U Nr 47, poz. 480) oraz § 3 i § 6 Regulaminu Komisji Bioetycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886