Odznaka honorowa Ministra Zdrowia dla Profesora PUM

18.02.2022 Ogłoszenia

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak został wyróżniony odznaką honorową „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia”. Wręczył ją Wiceminister Zdrowia Piotr Bromber w obecności Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego, Posła na Sejm RP Czesława Hoca oraz prof. Bogusława Machalińskiego, rektora PUM i prof. Jerzego Samochowca, prorektora ds. nauki PUM.

Wraz z tym ważnym odznaczeniem, honorującym osiągnięcia Pana Profesora na rzecz systemu opieki zdrowotnej, Ministra Zdrowia przekazał wyrazy wdzięczności za dotychczasową pracę na rzecz rozwoju kardiologii, w której nastąpił znaczący progres w działalności diagnostycznej, przyczyniając się do poprawy sytuacji zdrowotnej polskich pacjentów.
 

- Doceniając osobisty wkład i zaangażowanie prof. Jarosława Kaźmierczaka, chciałbym serdeczne podziękować za poświęcenie i wieloletnią pracę w zakresie wszelkich inicjatyw kardiologicznych. Mam nadzieję, że jako niekwestionowany mentor kariologii będzie Pan nadal aktywnie służył swoją wiedzą i doświadczeniem. – powiedział Wiceminister Bromber.


Prof. Jarosław Kaźmierczak, kierownik Kliniki Kardiologii oraz Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, aktywny lekarz i nauczyciel akademicki, pionier nowoczesnej elektroterapii i elektrofizjologii w Polsce, jeden z pierwszych lekarzy wykonujących w Polsce ablacje. Odznaczony Orderem Odrodzenia Polski za wyjątkowe zasługi w dziedzinie prewencji, diagnostyki i terapii chorób sercowo-naczyniowych u polskich pacjentów, były konsultant wojewódzki i krajowy w dziedzinie kardiologii, członek Rady Zdrowia Publicznego przy Ministrze Zdrowia.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886