Pielęgniarka Roku 2019 z PUM

24.04.2020 Ogłoszenia

Laureatką I miejsca oraz Pielęgniarką Roku 2019 została pani Marta Strzelbicka wraz z członkiem zespołu projektowego panem Jakubem Anweiler, realizując projekt „Wdrożenie muzykoterapii klinicznej – receptywnej u pacjentów leczonych w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć Samodzielnego Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie”.

Pomimo trudnego czasu funkcjonowania społeczeństwa, a szczególnie pracowników ochrony zdrowia w stanie epidemii wywołanych wirusem SARS-CoV-2, 22 kwietnia br. rozstrzygnięto XV Konkurs Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2019 – Innowacje Roku 2019 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej.

Celem wdrożenia programu muzykoterapii w Klinice jest wspomaganie leczenia poprzez wykorzystanie wpływu muzyki na psychosomatyczną sferę człowieka. Działania polegają na stworzeniu pacjentowi i jego rodzinie jak najlepszej atmosfery w tak trudnej sytuacji jaką jest pobyt chorego na OIOM-ie.

Znaczenie muzykoterapii klinicznej jest oparte na dowodach naukowych. W oparciu o doniesienia naukowe, muzykoterapia receptywna – czyli odbiorcza, ma na celu zminimalizowanie odbioru dźwięków, które kojarzą się z bólem, cierpieniem i pobytem w szpitalu. Muzyka ma redukować stres oraz wpłynąć na chorego kojąco. Ma za zadanie poprawić stan psychosomatyczny pacjentów hospitalizowanych w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć. Muzykę włącza się w klinice 6 razy na dobę. Cykl rozpoczyna się od godziny 7.00 co 2 i pół godziny na 30-40 minut w tygodniowych interwałach. Są to bloki muzyczne opracowane we współpracy z Filharmonią im. M. Karłowicza w Szczecinie i dostosowane do rytmu dobowego panującego w Klinice. Rano pacjenci słyszą tak zwane odgłosy ziemi – szum fal, śpiew ptaków, rechoczące żaby, szemrzące strumienie. W kolejnych blokach usłyszeć mogą jazz, spokojną, ale energetyczną muzykę rozrywkową, również okolicznościową (np. piosenki Bożonarodzeniowe) oraz muzykę klasyczną, utwory instrumentalne, a wieczorem by się wyciszyć, ponownie odgłosy zasypiającej ziemi.

Liderka projektu odpowiada za harmonogram projektu, jego realizację, koordynację i analizę wyników oraz współpracę z partnerem zewnętrznym. Członek zespołu odpowiada za sporządzanie dokumentacji z procesu realizacji projektu oraz nadzór nad właściwą realizacją bloków czasowych i tematycznych.

Obejrzyjcie klip o projekcie


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886