Podziękowania Rektora

19.03.2020 Ogłoszenia

Przyjmijcie Państwo podziękowania od prof. Bogusława Machalińskiego za mandat zaufania i wybór do funkcji Rektora na kadencję 2020-2024.

Szczecin, 18 marca 2020 roku

 

Szanowni Państwo,
Droga Wspólnoto Akademicka,
Drodzy Przedstawiciele Kolegium Elektorów,

 

Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za tak aktywny udział w wyborach do funkcji Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na kadencję 2020-2024. Dziękuję Państwu Elektorom za tak duży mandat zaufania. Traktuję to, jako ogromną motywację
do dalszej pracy.

Pragnę serdecznie podziękować Uczelnianej Komisji Wyborczej pod przewodnictwem Pani Profesor Elżbiety Kalisińskiej, służbom administracyjnym za przeprowadzenie bezpiecznego i sprawnego glosowania.

Jestem wszystkim Państwu niezwykle wdzięczny za owocną współpracę przez minione cztery lata, a kadrze naukowej, dydaktycznej i administracyjnej  za zaufanie do władz minionej kadencji, pokładane w  całym zespole rektorskim.

Państwa Prorektorów, Dziekanów, Dyrektorów naszych szpitali, Pana Kanclerza proszę
o przyjęcie najserdeczniejszych wyrazów wdzięczności za zaangażowanie i  znaczący udział w przyczynianiu się do intensyfikacji rozwoju PUM.

Przed nami nowe wyzwania, przede wszystkim dążenie do uzyskania statusu uczelni badawczej, wytrwałe podążanie obraną ścieżką i wytężanie sił do uczynienia naszej uczelni jedną z najlepszych w Polsce.

Strategicznymi dla nas punktami dynamizacji rozwoju będą nade wszystko onkologia akademicka, transplantologia, badania innowacyjne oraz dydaktyka. Ufam, że dalej pracując w jedności mamy szansę osiągnąć status jednego z najlepszych Uniwersytetów w Polsce.

 

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. Bogusław Machaliński


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886