Polskie Powroty - oferta NAWA

14.02.2020 Ogłoszenia

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do programów skierowanych do polskich naukowców. Zapraszamy zainteresowanych do aplikowania, bądź zainteresowania innych naukowców ofertą NAWA.

1. Program Polskie Powroty / Polish Returns Programme 2020 – umożliwia wyróżniającym się polskim naukowcom powrót do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowo-badawczych. Stwarza optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Termin składania wniosków mija 31 marca 2020 r.

Więcej informacji - wersja PL i wersja EN

2. Program im. Stanisława Ulama / The Ulam Programme 2020 – pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. Termin składania wniosków mija 15 kwietnia 2020.

Więce informacji - wersja PL i wersja EN


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886