Praca zdalna - polecenie Kanclerza PUM

24.04.2020 Ogłoszenia

Komunikat nr 6/2020 Kanclerza Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2020 r.

W nawiązaniu do Komunikatu Nr 10/2020 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, w okresie od dnia 27 kwietnia 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r.,

  1. polecam pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi „pracę zdalną” (bez konieczności składania dokumentu „Polecenia pracodawcy wykonywania pracy zdalnej”), z zastrzeżeniem poniższych zapisów.
  2. zobowiązuję kierowników jednostek do zorganizowania pracy podległych pracowników w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania jednostki. W przypadku jednostek administracyjnych, których działalność jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni, zobowiązuję kierowników tych jednostek do wyznaczenia pracowników, którzy rotacyjnie będą świadczyć pracę w miejscu jej stałego wykonywania. Zgłoszenia pracowników świadczących pracę w miejscu jej stałego wykonywania dokonuje kierownik jednostki administracyjnej w sposób dotychczasowy (arkusz kalkulacyjny w dokumentach GoogleDocs). W okresie od dnia 27 kwietnia 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. wykonywanie pracy odbywa się w godzinach od 800 do 1500.

Powyższy okres może zostać zmieniony w przypadku wydania przez władze RP przepisów odmiennie kształtujących zasady funkcjonowania uczelni w powyższym okresie.

 

mgr inż. Krzysztof Goralski
Kanclerz PUM


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886