Praca zdalna - polecenie Kanclerza PUM

07.05.2020 Ogłoszenia

Komunikat nr 7/2020 Kanclerza PUM z dnia 6 maja 2020 r.

W związku ze znoszeniem na terenie kraju kolejnych obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną polecam co następuje:

Z dniem 11 maja br. kierownicy jednostek administracyjnych i obsługi zobowiązani są do zorganizowania pracy podległej jednostki w sposób zapewniający obsadę co najmniej 50% zespołu świadczącego pracę w miejscu jej stałego wykonywania, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w Komunikacie Nr 9/2020 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Zgłoszenia pracowników świadczących pracę w miejscu jej stałego wykonywania dokonuje kierownik jednostki administracyjnej w sposób dotychczasowy (arkusz kalkulacyjny w dokumentach GoogleDocs).

W okresie do dnia 24 maja 2020 r. godziny wykonywania pracy pozostają bez zmian  (800 - 1500).

 

mgr inż. Krzysztof Goralski
Kanclerz PUM


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886