Pracownicy DPS-ów i MOPR-u mogą pracować bezpieczniej

09.07.2020 Ogłoszenia

Pracować maksymalnie bezpiecznie w warunkach niejednokrotnie stresujących – tego uczyli się pracownicy Domów Pomocy Społecznej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Przedstawiciele uczestników szkoleń odebrali zaświadczenia dla ponad 130 osobowego personelu, który odbył trening w Centrum Symulacji Medycznej PUM.

Centrum Symulacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego służy nie tylko studentom do nauki, ale również służbom bezpieczeństwa – do treningów i kształtowania prawidłowych nawyków stosowanych podczas podstawowych zawodowych czynności. Obecnie, zasady zachowania maksymalnego bezpieczeństwa, szczególnie w warunkach stresujących oraz bezpieczne użycie środków ochrony indywidualnej (ŚOI), wynikających z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 – jest szczególnie ważne i pożądane.

Od lat Pomorski Uniwersytet Medyczny i Urząd Miasta Szczecin współpracują, nie tylko na rzecz społeczności akademickiej, ale również dla mieszkańców miasta.  Ten cykl szkoleń był jednym z przykładów dobrej praktyki.

Certyfikaty ukończenia szkoleń wręczali prof. Bogusław Machaliński, rektor PUM i Prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Szkolenia koordynowała i nadzorowała dr Beata Wudarska, z pomocą instruktora Leszka Zaborskiego.bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886