Prestiżowe amerykańskie stypendia dla studentek PUM

12.04.2023 Ogłoszenia

Dwie studentki Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie p. Maja Pękała i p. Ania Węgrzycka zakwalifikowały się do Programu BioLab na roczny staż badawczy w ramach Stypendium Fullbrighta.

W wyniku kilkuetapowej kwalifikacji wybrano trzydziestu czterech polskich studentów, którym Komisja Selekcyjna Programu BioLab przydzieliła projekty badawcze. Nasze studentki rozpoczną staż w wybranych przez siebie instytucjach. Pani Maja Pękała weźmie udział w projekcie "Structural and molecular basis of amyloid aggregation to develop therapeutic and diagnostic tools", prowadzonym przez Dr. Lorena Saelices w Center for Alzheimer's and Neurodegenerative Diseases & Department of Biophysics University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas (UT Southwestern). Natomiast pani Ania Węgrzycka została zakwalifikowana  do udziału w projekcie "Aging and Matabolism Research Program”, prowadzonym przez Dr. Scott M. Plafker w Cell Biology and Ophthalmology - OUHSC  Oklahoma Medical Research Foundation w Oklahoma City.

Obie panie miały do wyboru jedną z czterech amerykańskich instytucji w Charlottesville, Chicago, Dallas i w Oklahoma City, kolejno: University of Virginia, University of Chicago, University of Texas / Southwestern Medical Center oraz Oklahoma Medical Research Foundation. Na etapie kwalifikacji każda z pań odbyła cztery rozmowy z przedstawicielami amerykańskich instytutów badawczych – z prof. Tonym Kossiakoffem z University of Chicago, prof. Umeshem Deshmukhiem z Oklahoma Medical Research Foundation, prof. Zygmuntem Derewendą z University of Virginia oraz z prof. Jose Rizo-Rey z University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas (UT Southwestern).

Z prawie 500 dotychczasowych absolwentów Programu BioLAB ponad 90% z nich zdecydowało się na kontynuację nauki na studiach doktoranckich w USA, Europie i na całym świecie. Wyniki badań prowadzonych w trakcie stażu często stają się podstawą artykułów publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych, takich jak „Nature”, „Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics” czy „Acta Crystallographica.”

Gratulujemy i życzymy sukcesów naukowych!  

Maja Pękała

Maja Pękała


Ania Węgrzycka

Ania Węgrzycka


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886