Profesor z PUM prezesem-elektem Europejskiego Towarzystwa Klinicznego AIDS

10.02.2023 Ogłoszenia

Prof. Miłosz Parczewski z początkiem 2023 roku obejmuje stanowisko wiceprezesa Europejskiego Towarzystwa Klinicznego AIDS (European AIDS Clinical Society- EACS), a od roku 2025 będzie piastował stanowisko prezesa tego towarzystwa. Gratulujemy!

European Aids Clinical Society działa od 1991 roku i jest organizacją non-profit o zasięgu europejskim. Jej kluczowym zadaniem jest promowanie wysokiej jakości opieki, badań i edukacji w zakresie HIV/AIDS. Zadania statutowe stowarzyszenie realizuje tworząc programy edukacyjne, wspierające osoby zakażone wirusem HIV. Organizuje także kształcenie kolejnego pokolenia lekarzy klinicystów i badaczy, wykorzystując programy sponsorskie oraz wsparcie letnich szkół rozwoju młodych badaczy. Kolejnym obszarem działalności jest propagowanie wiedzy i wymiana doświadczeń ekspertów podczas konferencji branżowych oraz medycznego programu wymiany międzynarodowej.

Członkowie stowarzyszenia należą do Grupy Roboczej, opracowującej dane na temat standardów opieki i leczenia chorych. Analizują liczebność zakażeń wirusem HIV i monitorują sytuację zakażeń związanych z dynamiczną sytuacją na obszarze Europy. Głównym celem założycielskim jest tworzenie ścisłych powiązań osób żyjących z HIV, kluczowymi instytucjami i podmiotami leczniczymi oraz stowarzyszeniami wspierających prewencję i terapię zakażeń HIV.

Prof. Miłosz Parczewski jest kierownikiem Katedry Chorób Zakaźnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Uzyskał tytuł profesora w 2016 r. na podstawie badań naukowych nad epidemiologią molekularną związaną z zakażeniami HIV. Jest aktualnym prezesem Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Wcześniej stypendysta EACS w programie wymiany młodych lekarzy zajmujących się HIV w Szkocji.

 

Więcej o European AIDS Clinical Society- EACS.  


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886