Profesor z PUM przewodniczącym Narodowych Towarzystw Psychiatrycznych

12.04.2021 Ogłoszenia

Prof. Jerzy Samochowiec Przewodniczącym Komitetu Sterującego Europejskimi Towarzystwami Psychiatrycznymi. To wyraz wielkiego uznania na arenie międzynarodowej dla prof. Samochowca i całej polskiej psychiatrii.

Prof. Jerzy Samochowiec jest prorektorem ds. nauki PUM, kierownikiem Katedry i Kliniki Psychiatrii PUM, prezesem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a teraz przewodniczy 44 narodowym towarzystwom, należącym do Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wiceprzewodniczącym Komitetu Sterującego Europejskimi Towarzystwami Psychiatrycznymi został prof. Bernardo Carpinello z Włoch, a sekretarzem została prof. EKA Chonia z Gruzji.

Najważniejsze cele jakie postawił przed sobą Komitet to:

  1. Zwrócenie szczególnej uwagi na dylematy etyczne we współczesnej psychiatrii.
  2. Program ambasadorów EPA.
  3. Mapowanie psychiatrii w Europie (psychiatria akademicka).
  4. NPA wspierające edukację w zakresie ICD 11 i dalszy rozwój eMental Health.
  5. Badanie postępów reform i zmian w psychiatrii w ramach NPA oraz satysfakcji pacjentów i psychiatrów z tych działań.
  6. Pomoc EPA i UEMS w opracowaniu europejskiej podstawy programowej psychiatrii i egzaminu European Board.
  7. Dalsze wsparcie dla biuletynu Komitetu – InterACT.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886