Program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecin

02.03.2020 Ogłoszenia

To oferta dla najzdolniejszych studentów i doktorantów w postaci dofinasowania do nauki i życia w Szczecinie. Maksymalna wartość stypendium dla studenta wynosi 10 000,00 zł brutto, a dla doktoranta 30 000,00 zł brutto.

Dofinansowanie ma pomóc również Miastu w pozyskaniu dla  szczecińskiego środowiska naukowego kadr naukowych oraz zapobieganie odpływowi z jego terenu młodych, zdolnych absolwentów szkół wyższych i naukowców. Działanie ma także wspierać pracę naukową kształcących się studentów przygotowujących pracę dyplomową oraz doktorantów przygotowujących rozprawę doktorską, legitymujących się dorobkiem naukowym najwyższej rangi.

Prezydent Szczecina we współpracy z Rektorami szczecińskich uczelni wyższych – w tym prof. Bogusławem Machalińskim, rektorem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, realizuje program pn. „Akademicki Szczecin”. PUM aktywnie włącza się w jego przebieg, realizując równolegle własne przedsięwzięcia propagujące studia i życie w Szczecinie.

Dodatkowe informacje, w tym wzory wniosków, dostępne są również na stronie internetowej UM Szczecin https://www.stypendia.szczecin.eu  oraz profilu Akademicki Szczecin


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886