Prorektorzy o kształceniu

09.05.2022 Ogłoszenia

W ramach cyklicznych spotkań prorektorów publicznych uczelni wyższych województwa zachodniopomorskiego, ostatnie odbyło się w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Jego gospodarzem była prorektor ds. dydaktyki PUM dr hab. n. med. Aneta Cymbaluk-Płoska, a głównym tematem rozmów organizacja kształcenia i sprawy studenckie.

W spotkaniu uczestniczyli prorektorzy odpowiedzialni za kształcenie i sprawy studenckie. Spotkanie prowadziła prorektor ds. dydaktyki PUM dr hab. n. med. Aneta Cymbaluk-Płoska, a uczestnikami byli prorektorzy ds. kształcenia – z Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US, z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dr inż. Piotr Piela i z Akademii Morskiej w Szczecinie dr inż. Grzegorz Stępień, a także prorektorzy ds. studenckich – z Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US, z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dr hab. inż. Arkadiusz Terman, prof. ZUT, oraz z Akademii Sztuki w Szczecinie prorektor ds. studenckich, struktury organizacyjnej i rozwoju kadry prof. dr hab. Kamil Kuskowski, prorektor ds. artystyczno-naukowych dr Mikołaj Iwański i kierownicy Działów Kształcenia i Działów Spraw Studenckich uczelni.

Spotkania służą wymianie doświadczeń, dzieleniu się rozwiązaniami i wypracowywaniu nowych wspólnych inicjatyw. Po prezentacji naszej uczelni, a w szczególności ukończonych inwestycji i dalszych planów rozwojowych uczelni oraz szpitali klinicznych PUM, przedstawionych przez Kanclerza mgr inż. Krzysztofa Goralskiego przystąpiono do rozmów dotyczących procesu kształcenia i spraw studenckich w poszczególnych uczelniach. Między innymi omówiono temat cyfrowego planowania zajęć oraz ankietyzację elektroniczną, a także rozmawiano o stypendiach socjalnych dla studentów. Omówiono także organizację wspólnej dla wszystkich uczelni imprezy sportowej oraz zapoczątkowanie nowej inicjatywy przemarszu Rektorów, władz uczelni oraz studentów w dniu rozpoczęcia Roku Akademickiego 2022/2023.bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886