Prozdrowotne mieszanki soków warzywnych z dodatkiem ziół – opracowywane w PUM

08.05.2023 Ogłoszenia

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jako jednostka naukowo-badawcza, otrzymała 1,2 mln zł w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączna wartość projektu wznosi 5 mln zł i uczestniczą w nim także firmy BACILLUS, DELIKATNA.BIO, SWEDEPONIC POLSKA, BAZIÓŁKA i lider grupy operacyjnej – EIG FINANCE.  

Projekt ma na celu opracowanie nowej technologii produkcji ziół do uzyskania ulepszonych produktów, innowacyjnych na rynku międzynarodowym, w postaci ekologicznych mieszanek soków warzywnych z dodatkiem ziół. Potrwa do końca listopada 2024 r. i nosi nazwę Opracowanie nowej technologii produkcji ziół w celu uzyskania zasadniczo ulepszonych produktów, innowacyjnych na rynku międzynarodowym w postaci ekologicznych mieszanek soków warzywnych z dodatkiem ziół.  

Stres oksydacyjny jest podłożem wielu chorób w tym miażdżycy, chorób neurodegeneracyjnych, czy chorób zapalnych. Niezbędne jest poszukiwanie surowców o właściwościach antyoksydacyjnych, wspomagających naturalne mechanizmy obronne organizmu. Wzbogacenie soków o rośliny zielne o udowodnionych właściwościach przeciwutleniających może znacznie zwiększyć potencjał antyoksydacyjny produktu. Opracowanie i wdrożenie tych innowacyjnych metod i organizacji uprawy roślin zielarskich oraz stworzenie nowego produktu spożywczego, będącego mieszanką soków z warzyw wzbogaconych ziołami – udowodni ich właściwości prozdrowotne.  

Kierownikiem naukowym projektu, realizowanym w PUM, jest dr hab. n. med. i zdr. inż. Karolina Jakubczyk, adiunkt w Zakładzie Żywienia Człowieka i Metabolomiki. Zespół naukowców z PUM rozpocznie prace mające na celu poszerzenie wiedzy w zakresie składu biochemicznego oraz właściwości antyoksydacyjnych soków warzywnych z dodatkiem roślin zielarskich. Członkami zespołu będą pracownicy Zakładu Żywienia i Metabolomiki oraz Zakładu Badań Biochemicznych. 


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886