Przełomowe wyniki badań prof. Lubińskiego

09.12.2022 Ogłoszenia

Optymalizacja stężeń selenu poprzez suplementację obniża ryzyko zgonu u kobiet z deficytem tego pierwiastka. Około 1/3 kobiet w Polsce wykazuje niedobór selenu, co wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zgonów.

8 grudnia 2022 roku zespół niezależnych badaczy, kierowany przez prof. Jana Lubińskiego, ogłosił po raz pierwszy w świecie, że można tę niekorzystną sytuację opanować. W ramach projektu SELINA suplementowano seleninem sodu ok. 800 kobietom z niedoborem tego pierwiastka we krwi. W podgrupie ok. 400 kobiet udało się uzyskać optymalny jego poziom co wiązało się z ponad 10-krotnym zmniejszeniem zgonów już po 40 miesiącach interwencji.

Wyniki badania są przedmiotem zgłoszenia patentowego. Przedstawiono je podczas corocznej międzynarodowej konferencji naukowej odbywającej się w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, poświęconej postępom w genetyce klinicznej nowotworów.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886