Ratownictwo medyczne – druga odsłona

27.04.2023 Ogłoszenia

Zapraszamy na studia o kierunku Ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore. Znajdzie się w naszej ofercie edukacyjnej już od roku akademickiego 2023/24. Obejrzyjcie Państwo drugi film cyklu promującego ten kierunek.

 

Kierunek Ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore realizowany będzie w trzyletnim toku stacjonarnych studiów 1. stopnia PUM. Zajęcia odbywać się będą w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie oraz w Politechnice Morskiej w Szczecinie we współpracy ze specjalistyczną kadrą i w infrastrukturze dydaktycznej tej uczelni. Kandydaci muszą posiadać zdany maturalny egzamin dojrzałości z dowolnych przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, a następnie pozytywnie przejść egzamin sprawnościowy i zaliczyć sprawdzian z umiejętności pływania. Suma punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego i egzaminu sprawnościowego stanowić będzie podstawę do kwalifikacji.

Nowość kierunku polega na tym, że oprócz umiejętności medycznych, które są w standardowym programie nauczania na kierunku ratownictwo medyczne, studenci nabędą nowe umiejętności. Będą przygotowani do pracy w Pogotowiu Ratunkowym, Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR), również jako instruktorzy pierwszej pomocy, ale także będą gotowi do pracy w innych niż w sektorze ochrony zdrowia jednostkach, np. na statkach, platformach wiertniczych lub morskich i lądowych farmach wiatrowych. Zapoznają się z systemami ratownictwa medycznego w Polsce i w innych państwach świata, a także regulacjami prawnymi i zasadami etycznymi, odnoszącymi się do wykonywania zawodu ratownika medycznego. Zdobyte umiejętności będą przydatne absolwentom także na stanowiskach pracy w Państwowej Straży Pożarnej, Wojsku Polskim lub w Policji.

Odcinek pierwszy – zapraszamy!


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886