Reprezentantka PUM w KRASzPiP

29.10.2021 Ogłoszenia

Członkiem 6. kadencji Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych została dr n. zdr. Ewa Zamojska-Kościów z Zakładu Pielęgniarstwa Specjalistycznego PUM. 10 października 2021 r. została powołana przez Ministra Zdrowia na kadencję w latach 2021-2025. Gratulujemy!

Dr n. zdr. Ewa Zamojska-Kościów jest ekspertem w dziedzinie jakości kształcenia, osobą zaangażowaną w pracę dydaktyczną i praktyczną ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo PUM. Jednocześnie zajmuje stanowisko wiceprezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek. Jest także Konsultantem Wojewódzkim dla obszaru województwa zachodniopomorskiego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego.

Jako członek KRASzPiP pełni funkcję doradczą dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. Sprawuje nadzór nad merytoryczną stroną doskonalenia zawodowego oceniając, czy uczelnie spełniają standardy kształcenia określone w przepisach.

Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych działa przy Ministrze Zdrowia. Uczelnie, które chcą prowadzić studia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, muszą uzyskać akredytację Ministra Zdrowia. Decyzja zapada na podstawie rekomendacji KRASzPiP.

1


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886