Rezultaty projektu Coh-FIT

14.04.2021 Ogłoszenia

Na konferencji Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, polski lider międzynarodowego projektu Coh-FIT, zaprezentowała dwa wykłady. Pierwszy omawiał ocenę zdrowia psychicznego dzieci przez ich rodziców, drugi – zdrowie psychiczne pracowników służby zdrowia w Polsce.

Polski lider Coh-FIT, dr hab. n. med. i zdr. Karolina Skonieczna-Żydecka, prodziekan ds. nauki Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierownik Samodzielnej Pracowni Badań Biochemicznych PUM, przedstawiła główne wnioski badań, przeprowadzonych na próbie 128 tysięcy badanych na świecie, w tym 6,2 tys. osób w Polsce.

W kategorii „Ocena rodziców” nasuwają się trzy główne wnioski – po pierwsze izolacja znacząco pogorszyła psychospołeczne funkcjonowanie dzieci i młodzieży na całym świecie. Po drugie - nastolatki, osoby transpłciowe / interseksualne lub niebinarne są bardziej podatne na pogorszenie funkcjonowania psychospołecznego. Po trzecie – Afryka to kontynent z najniższymi wynikami ocen rodziców w zakresie psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży podczas pandemii

Dane zebrano od 7643 rodziców z 46 krajów, w strukturze oceniono zachowania 54,2% nastolatków i 45,8% dzieci. W badaniu wykorzystano walidowane skale: Childrens Global Assessment Scale (CGAS) oraz Pediatric Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire  (PQLESQ).

W kategorii „Personel medyczny”, na przebadanych 20,4 tys. pracowników ochrony zdrowia, w tym ponad 15 tys. kobiet, z Polski 442 osób, jednoznacznie potwierdzono, że pandemia istotnie pogorszyła psychospołeczne funkcjonowanie pracowników służby zdrowia, zarówno na świecie jak i w Polsce. Najczęściej negatywne skutki stresu związanego z pandemią rekompensowały kontakty z innymi ludźmi (także na odległość), aktywność fizyczna, praca / hobby oraz korzystanie z mediów.

W badaniu wykorzystano walidowane skale: World Health Organization Well-Being Index (WHO-5); Altman Self-Rating Mania Scale (ASRM); Brief Obsessive-Compulsive Scale (BOCS); Brief Resilience Scale (BRS); Generalized Anxiety Disorder 7-item (GAD-7) scale; Patient Health Questionnaire (PHQ-9); PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5); Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire- Short form (Q-LES-Q-SF); Suicide Behaviors Questionnaire-Revised (SBQ-R).



footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886