Ruszył całodobowy punkt wymazowy COVID-19 w Zachodniopomorskiem

10.02.2022 Ogłoszenia

Umiejscowiony jest na Pomorzanach w Szczecinie na terenie 2. szpitala klinicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (SPSK-2 PUM) przy wejściu od ulicy Połabskiej 4 (przy przystanku autobusowym i kościele pw. Św. Józefa). 

W punkcie IBGEN już można wykonać testy PCR na podstawie wystawionego przez uprawnione podmioty skierowania, np. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), skierowania online wygenerowanego przez samego pacjenta (pacjent.gov.pl), a także bezpłatne testy antygenowe niewymagające skierowania. 

Adres punktu: ul. Połabska 4 w Szczecinie, tel.: +48 539 788 048; email: ibgen@ibgen.plwww.ibgen.pl  

INSTYTUT BADAŃ GENETYCZNYCH Sp. z o.o., powołany przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, służyć będzie realizacji zadań z zakresu diagnostyki medycznej ze szczególnym naciskiem na najnowocześniejsze technologie analiz genetycznych, w tym m.in. badania wymazów zakażeń COVID-19. 

Instytut powstał w celu realizacji tzw. trzeciej misji uczelni, którą jest współpraca z otoczeniem społeczno-biznesowym, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania do praktyki rezultatów badań naukowych prowadzonych w PUM. Wyjątkowy dorobek naukowy Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie od początku bieżącego roku jest wykorzystywany na rzecz społeczeństwa, a powstałe nowoczesne technologie znajdują zastosowanie w produktach oferowanych na rynku.

 

Dane rejestrowe INSTYTUTU BADAŃ GENETYCZNYCH Sp. z o.o.: 000000244599 Urząd Wojewódzki, 4029 Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych. 


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886