Ruszyła rekrutacja na MBA w PUM!

02.02.2022 Ogłoszenia

Zapraszamy absolwentów studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich dowolnego kierunku, pracujących zawodowo w sektorze ochrony zdrowia lub jego otoczeniu na podyplomowe studia Master of Business Administration. „MBA w ochronie zdrowia” realizowane będzie w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na Wydziale Nauk o Zdrowiu.  

Rekrutacja trwa do 18 lutego 2022 r.

Zapraszamy do Centrum Kształcenia Podyplomowego PUM:

  • kontakt telefoniczny +48 91 48 00 960
  • e-mailem: s.podyplomowe@pum.edu.pl
  • osobiście: ul. Żołnierska 54 pok. 206 w Szczecinie

 

Więcej informacji o studiach podyplomowych: https://old.pum.edu.pl/jednostki/jednostki-pozawydzialowe/centrum-ksztalcenia-podyplomowego/studia-podyplomowe-komercyjne/mba-w-ochronie-zdrowia

 


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886