Specjaliści z PUM w Radzie Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej

05.09.2022 Ogłoszenia

Podczas ostatniego posiedzenia Naczelnej Izby Lekarskiej powołanych zostało 21 specjalistów z różnych dziedzin medycyny jako eksperci, wspierający ten organ i środowisko lekarskie.

Zadaniem Rady Ekspertów NIL będzie propagowanie aktualnej wiedzy medycznej i opartych na niej rozwiązań, a także działalność wzmacniająca głos środowiska na rzecz ulepszania polskiego systemu ochrony zdrowia.  Serdecznie gratulujemy wszystkim członkom, a w szczególności reprezentacji z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Na posiedzeniu NRL prezes Łukasz Jankowski wręczył akty powołania, następnie odbyła się konferencja prasowa, podczas której omówiono zadania i cele nowej Rady. 

- Ma to być Rada, która będzie aktywnym wsparciem merytorycznym, pomocą w opiniach, tworzeniu ekspertyz, reagowaniu na bieżące sytuacje w naszym systemie ochrony zdrowia. Mam nadzieję, że uda nam się również wychodzić trochę naprzód, robić krok naprzód, czyli nadawać również i planować trendy, które będą w najbliższych latach w medycynie polskiej. Dzisiaj zaczynamy. – powiedziała dr hab. Magda Wiśniewska, koordynująca inicjatywę powołania Rady Ekspertów. – Będziemy się starać tak pracować, żeby wszyscy eksperci mieli możliwość powoływania swoich zespołów i podzespołów roboczych. – dodała.

- Powołanie tej Rady jest doskonałym pomysłem. Myślę, że we współpracy z Naczelną Izbą Lekarską można zrobić wiele dobrego i dla lekarzy, lekarzy dentystów, dla samorządu i w końcu dla pacjenta, bo ten pacjent jest jednak najważniejszy. – mówił prof. Mariusz Lipski.

- Ja rozumiem swoją rolę jako taki łącznik pomiędzy towarzystwami europejskimi, których jesteśmy też członkami i nimi zarządzamy, polskimi, a właśnie profesjonalistami skupionymi wokół Naczelnej Izby Lekarskiej. Myślę, że my kreujemy coś takiego jak nowa normalność. To jest taki termin ukuty w 2009 roku po kryzysie ekonomicznym. Obecnie jesteśmy też w takim czasie wielu kryzysów i wydaje mi się, że właśnie ta platforma służy temu, żeby tłumaczyć pewne zalecenia ogólnoeuropejskie na tę naszą polską rzeczywistość szukając nowej normalności. – prof. Jerzy Samochowiec.

Skład Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej:

 1. prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz 
 2. prof. dr hab. n. med. Robert Gil 
 3. prof. dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz 
 4. prof. dr hab. n. med. Katarzyna Grocholewicz - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Kierownik Zakładu Stomatologii Zintegrowanej
 5. dr hab. n. med. Sebastian Kwiatkowski - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Prodziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii, Klinika Położnictwa i Ginekologii
 6. prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Prodziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej
 7. prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik 
 8. prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki 
 9. prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
 10. dr hab. Łukasz Paluch
 11. prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych 
 12. prof. dr hab. n. med. Jacek Rożniecki
 13. dr hab. n. med. Maciej Sikora 
 14. prof. dr hab. n.med. Jerzy Samochowiec - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,   Prorektor ds. nauki, Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii
 15. prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik 
 16. prof. dr hab. n. med. Marcin Stopa 
 17. prof. dr hab. n.med. Tomasz Szczepański 
 18. prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik 
 19. prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki 
 20. dr hab. n. med. Magda Wiśniewska - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM  
 21. prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki

Źródło: https://nil.org.pl/


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886