Stomatologia PUM uczy i pomaga

13.12.2021 Ogłoszenia

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna PUM (UKS PUM) umożliwia studentom kierunku lekarsko-dentystycznego, czyli przyszłym lekarzom dentystom, wykonywanie procedur stomatologicznych u pacjentów. W ramach studiów podyplomowych UKS kształci także specjalistów w danej dziedzinie stomatologii, np. ortodoncji, chirurgii stomatologicznej, czy periodontologii. W ramach tej dydaktycznej działalności klinika świadczy również usługi stomatologiczne zainteresowanym pacjentom ze Szczecina i województwa.

 

Studenci PUM wykonują zabiegi lecznicze pod nadzorem dyplomowanych specjalistów. Każdy etap leczenia, począwszy od jego planowania po ostateczny wynik – jest sprawdzany, a w razie potrzeby korygowany przez sprawującego nadzór lekarza stomatologa.

Studenci 3., 4. i 5. roku stomatologii realizują większość procedur dyplomowanego lekarza dentysty, tj. profesjonalne oczyszczanie uzębienia, zakładanie nowoczesnych wypełnień, wykonywanie koron i mostów porcelanowych, protez dentystycznych, usuwanie zębów, leczenie dzieci, w tym ortodontyczne. Pacjenci wymagający bardziej specjalistycznego leczenia kierowani są do lekarzy specjalistów pracujących w UKS PUM lub lekarzy specjalizujących się w ramach kształcenia podyplomowego. Lekarze specjaliści zatrudnieni w UKS PUM przyjmują również tzw. trudne przypadki, kierowane z gabinetów stomatologicznych z terenu Szczecina i województwa.

Odpłatność za zabiegi wykonywane z udziałem studenta pokrywa koszty zużytych materiałów oraz koszty laboratoryjnego wykonania pracy protetycznej. Niektóre zabiegi wykonywane przez lekarzy są bezpłatne, tj. w ramach koszyka świadczeń NFZ, inne są płatne zgodnie z cennikiem UKS PUM.

Osoby zainteresowane leczeniem stomatologicznym w ramach zajęć dydaktycznych studentów stomatologii PUM prosimy o kontakt telefoniczny z wybraną poradnią:

  • Poradnia Stomatologii Dziecięcej, Poradnia Chirurgii Stomatologicznej, Poradnia Stomatologii Zachowawczej, Poradnia Periodontologii +48 91 466 1759
  • Poradnia Stomatologii Ogólnej +48 91 466 1698
  • Poradnia Ortodoncji +48 91 466 1706
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej +48  91 466 1717

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.ukspum.pl


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886