Stopień alarmowy ALFA-CRP

19.01.2022 Ogłoszenia

W związku z obowiązującym od 18 stycznia 2022 r. od godz. 23:59 do 23 stycznia 2022 r. do godz. 23:59 pierwszym stopniem alarmowym CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Rektor PUM prof. Bogusław Machaliński, komunikatem 1/2022, zobowiązuje pracowników, studentów i doktorantów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie do zachowania zwiększonej czujności w zakresie bezpiecznej eksploatacji systemów informatycznych; bezzwłocznego powiadamiania Działu Informatyki PUM o zauważeniu wszelkich niepokojących zjawisk dotyczących poprawności funkcjonowania użytkowanych systemów elektronicznych, stacjonarnych i przenośnych, a także zwiększenia ostrożności w stosunku do osób i zachowań (zjawisk) wzbudzających podejrzenia oraz informowanie odpowiednich osób/służb w przypadku ich stwierdzenia.

Pełna treść komunikatu 1/2022


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886