Studenci chcą wrócić na uczelnie

10.09.2020 Ogłoszenia

Taki wniosek można wysnuć z raportu firmy Flow Centrum Badawcze Sp. z o.o., która przeprowadziła badania na temat oceny nauki zdalnej i stacjonarnej w dobie pandemii.

Co studenci sądzą o nauczaniu zdalnym w porównaniu do stacjonarnego, jaką formę zajęć preferują, jakie są ich zdaniem zalety nauczania stacjonarnego, jak studenci oceniają swoją efektywność – na te pytania próbuje odpowiedzieć raport. Zapraszamy do zapoznania się.

94% - uważa, że nauka stacjonarna jest bardziej efektywna,
54% - jest zdania, że efektywność studentów w systemie zdalnym pogorszyła się,
44% - sądzi, że zdalna forma nauki jest gorsza od stacjonarnej,
37% - preferuje wykłady zdalne, a ćwiczenia stacjonarne,
itd.

Jest to niewątpliwie ciekawe spojrzenie na obecne nauczanie, bo widziane oczami studentów. Warto się z nim zapoznać. Wprawdzie nie precyzuje dokładanie specjalności studentów (zróżnicowania na studia medyczne, techniczne, humanistyczne), niemniej ogólny obraz odczuć studentów daje się zauważyć.

Studenci chcą wrócić na uczelnie!
A nasza uczelnia czeka na rozpoczęcie nowego roku akademickiego z niecierpliwością.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej pod względem płci próbie N=1232 studentów. Zaproszenie do udziału w badaniu zostało skierowane do studentów z ponad 120 uczelni w Polsce, a odpowiedzieli na nie studenci z 76 z nich. Badanie przeprowadzono w dniach 5-20 sierpnia 2020 roku.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886