Stypendia i staże zagraniczne

18.06.2020 Ogłoszenia

Zapraszamy do korzystania z ofert stypendiów i staży zagranicznych naukowców Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W ramach stypendiów można przeprowadzić badania, zebrać materiał badawczy, odbyć staż w renomowanej jednostce naukowej za granicą lub inną aktywność naukową.

Stypendia są przeznaczone dla naukowców na różnym etapie kariery od studenta do doświadczonego profesora. Wyjazdy dotyczą całego świata. Niektóre organizacje oferują wyjazdy tylko do Stanów Zjednoczonych lub Niemiec. Aktualnie prowadzone są nabory na:

  • dwustronną wymianę osobową naukowców pomiędzy Polską a Niemcami
  • wymianę bilateralną naukowców pomiędzy Polską a Francją,
  • stypendia dla naukowców w ramach: Humboldt Research Fellowship for Postdoctoral Researchers,
  • stypendia dla naukowców w ramach Humboldt Research Fellowship for Experienced Researchers,
  • Friedrich Wilhelm Bessel Research Award.

Od września zachęcamy do aplikowania do prestiżowych konkursów w ramach Marie Curie Actions.

Baza ofert znajduje się na stronie Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą. Informacji dodatkowych udziela Iwona Ciechanowicz, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, iwona.ciechanowicz@pum.edu.pl, tel: +48 91 48 00 893.


OFERTA ZAGRANICZNYCH STAŻY I STYPENDIÓW

Nazwa stypendium

Beneficjenci stypendium

Okres stypendium

Wymagania

Kwota stypendium

Termin

Kraj

BioLAB/Fulbright 

studenci i doktoranci

12 miesięcy

średnia
pow. 4,0; j. ang.

28 000
USD

listopad 2020 uruchomienie rekrutacji

USA

Program im. Bekkera

naukowcy z tytułem doktora

3-24 miesięcy

brak

12 000
zł/mies.

18 czerwca 2020

cały świat

Dwustronna wymiana osobowa naukowców pomiędzy Polską a Niemcami

naukowcy z tytułem doktora

24 miesiące

partner
z Niemiec

25 000 zł

30 czerwca 2020

Niemcy

Wymiana bilateralna naukowców pomiędzy Polską     a Francją PHC Polonium

naukowcy z tytułem doktora

25 miesięcy

partner
z Francji

25 000 zł

23 lipca 2020

Francja

Humboldt Research Fellowship for Postdoctoral Researchers

naukowcy z tytułem doktora

6-24 miesięcy

4 lata od uzyskania
tytułu doktora

2,670  
EUR/mies.

nabór ciągły

Niemcy

Humboldt Research Fellowship for Experienced Researchers

doświadczeni naukowcy

6-18 miesięcy

mniej niż
12 lat po doktoracie

3,170 EUR/mies.

nabór ciągły

Niemcy

Friedrich Wilhelm Bessel Research Award

doświadczeni naukowcy

do 12 miesięcy

dla naukowców rozpoznawalnych za granicą

45,000 EUR

nabór ciągły, zgłasza niemiecki naukowiec

Niemcy

Stypendia indywidualne Marie Curie / Indywidual Fellowship:

European Fellowship

doświadczony naukowiec, stopień doktora lub 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac naukowych od otrzymania tytułu magistra (zatrudnienie  i publikacje)

12-24 miesięcy

brak

4,880 EUR/mies.

9 września

kraje MS/AC (członkowskie lub stowarzyszone)

Global Fellowship

doświadczony naukowiec, stopień doktora lub 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac naukowych od otrzymania tytułu magistra (zatrudnienie i publikacje)

12-36 miesięcy

2 fazy: wyjazd poza Europę  do 24 miesięcy i powrót jeszcze na 12 miesięcy do Europy, można do własnej uczelni

4,880 EUR/mies.

9 września

poza Europą


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886