Szkolenie z dofinansowaniem Ministerstwa Zdrowia

10.01.2023 Ogłoszenia

Studenci 3. roku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, fizjoterapii, farmacji i analityki medycznej odbędą szkolenia z zakresu komunikacji interprofesjonalnej w oparciu o program przygotowany przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 

Celem szkolenia przyszłych medyków z PUM jest nauka wzajemnej i efektywnej komunikacji między profesjonalistami różnych specjalności. Uczestnicy zajęć zgłębią m.in. potrzebę i umiejętności rozumienia zakresu kompetencji i funkcji poszczególnych przedstawicieli zawodów medycznych oraz ich roli w zespole terapeutycznym. Nauczą się budowania współpracy i dalszego doskonalenia tych umiejętności. 

Taka praktyczna wymiana informacji już na etapie nauki – jest istotną wartością w procesie terapeutycznym pacjentów i wpłynie na zwiększenie kompetencji przyszłych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, ratowników medyczny, fizjoterapeutów, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych, absolwentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. 

„Szkolenie z zakresu komunikacji interprofesjonalnej dla studentów kierunków medycznych” o wartości 700 tys. zł w stu procentach dofinansowano ze środków Ministra Zdrowia, zgodnie ze zleceniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2022 r., znak: RKN.07.8.2022.MW.  


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886