Temat numer 1 - ewaluacja

09.10.2021 Ogłoszenia

W ostatnim tygodniu września w posiedzeniu KRAUM-u uczestniczyli prorektorzy ds. nauki. Gospodarzem spotkania był Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i prorektor ds. nauki UMW prof. Piotr Dzięgiel.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie reprezentował prof. Jerzy Samochowiec, prorektor. ds. nauki PUM. Komisji przewodniczył prof. Michał Nowicki, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Głównym tematem obrad była ewaluacja działalności naukowej uczelni medycznych.

- Dyskutowaliśmy między innymi o liście do Ministra Nauki i Edukacji w sprawie zniesienia finansowych skutków ewaluacji, zaliczenia grantów z Agencji Badań Medycznych do parametrycznej ewaluacji osiągnięć. – powiedział prorektor Samochowiec – Ten ważny temat zdominował spotkanie, dlatego z wielką uwagą dzieliliśmy się doświadczeniami i informacjami w przededniu czekającej nas oceny.

W obradach, poza rektorami, uczestniczyli także zaproszeni goście. Minister Anna Goławska zapoznała uczestników z nowymi programami przygotowywanymi i wdrażanymi w najbliższym czasie przez Ministerstwo Zdrowia, w tym programami badawczymi wdrażanymi wspólnie z Agencją Badań Medycznych.

W kompetencji Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) jest między innymi umacnianie współpracy między uniwersytetami medycznymi, wyrażanie wspólnych opinii w sprawach związanych z kształceniem oraz innych sprawach dotyczących społeczności akademickiej publicznych wyższych szkól medycznych, a także występowanie w sprawach dotyczących do organów władzy państwowej.

foto. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiufooter background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886