TEMICARE – podsumowanie

11.05.2022 Ogłoszenia

Druga międzynarodowa konferencja nt. realizacji projektu pn. „Telemedycznie zintegrowane polsko-niemieckie centrum onkologii i hematologii dziecięcej w euroregionie Pomeranii”, w której udział wzięli uczestnicy zarówno w formie on-line, jak i w Centrum Nowych Technologii PUM odbyła się w PUM pod koniec kwietnia.

Głównym tematem wystąpień był przebieg leczenia choroby neuroblastoma w Polsce i Niemczech, przedstawienie własnych doświadczeń w tym zakresie oraz najnowszych osiągnięć naukowych i dydaktycznych, a także podsumowanie dotychczasowych dokonań w ramach współpracy partnerskiej polsko-niemieckiego centrum onkologii i hematologii dziecięcej.

Uczestników konferencji powitał rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prof. Bogusław Machaliński, rektor Uniwersytetu Medycznego w Greifswaldzie prof. Katharina Riedel, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Prezydent Miasta Szczecina Piotr Krzystek.

- Cieszę się, że wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Greifswaldzie, Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie i naszym Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1  możemy realizować tak ważny dla społeczeństwa projekt. – powiedział uczestnikom na powitanie Rektor PUM prof. Bogusław Machaliński i dodał – Dzięki Państwa pracy i stosowanej w projekcie technologii  zyskują chore dzieci, otrzymując większą szansę na wyzdrowienie oraz ich rodziny, osiągając upragnioną radość i spokój. Dlatego ten projekt jest tak istotny dla nas wszystkich.

Gospodarzem konferencji był prof. Tomasz Urasiński kierownik Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej PUM. Podczas konferencji wystąpili m.in. prof. dr. Holger Lode z Kliniki Pediatrii i Medycyny Dziecięcej UMG, dr Aleksandra Wieczorek z Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej UJ, prof. Bożena Birkenfeld z Zakładu Medycyny Nuklearnej SPSK1 oraz prof. dr. Norbert Hosten z Instytutu Radiologii Diagnostycznej i Neuroradiologii UMG. 

Nr umowy: INT113, okres realizacji: 01.07.2019 r. – 31.12.2022 r., wartość projektu: 2.473.895,45 EUR , w tym środki dla PUM 433.969,02 EUR, wkład własny  65.095,36 EUR.bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886