Testy w leczeniu i na zlecenie

08.07.2020 Ogłoszenia

Zakład Genetyki Sądowej PUM oferuje badania w kierunku wykrywania osób zakażonych wisusem SARS-CoV-2

Laboratorium PUM znajduje się na liście laboratoriów COVID-19 Ministerstwa Zdrowia. Analizy wykonywane są zgodnie z zaleceniami WHO za pomocą testów genetycznych, wykorzystujących technologie sekwencjonowania i trzygenowego testu RT PCR.

Oprócz badań zleconych przez Narodowy Fundusz Zdrowia – skorzystać z nich mogą także osoby prywatne, firmy i instytucje. Wyniki są dostępne już po 3-4 godzinach.

Zapraszamy do Zakładu Genetyki Sądowej PUM, który mieści się w budynku „XX” na terenie klinicznego szpitala PUM w Szczecinie na Pomorzanach przy Al. Powstańców Wielkopolskich 72.

Kontakt:
tel. +48 91 466 15 77
tel. +48 91 466 18 57
e-mail: gensad@pum.edu.pl

Katedra i Zakład Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie świadczy pełen zakres usług w zakresie diagnostyki tanatologicznej, popartej badaniami histopatologicznymi i cytologicznymi. Wykonuje opinie sądowo-lekarskie, badania w dochodzeniu o sporne ojcostwo, a także badania stanów zdrowia w sprawach ubezpieczeniowych i odszkodowawczych.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886