Trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE-CRP)

01.04.2022 Ogłoszenia

Prezes Rady Ministrów podpisał 31 marca 2022 roku Zarządzenie nr 71 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązuje do 15 kwietnia 2022 roku.

W związku z powyższym, na podstawie komunikatu 10/2022, Rektor PUM prof. Bogusław Machaliński przedłuża do 15 kwietnia 2022 r. obowiązywanie regulacje ujęte w komunikatach nr 7/2022 z 1 marca 2022 r. oraz nr 8/2022 z 5 marca 2022 r., m.in. dotyczące:

  • Stałego Dyżuru PUM i pracy Zespołu Antykryzysowego PUM.
  • Nadzoru Kanclerza nad pracą SD PUM oraz Zespołem Antykryzysowym PUM.

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych proszeni są o realizację zadań ujętych w „Wykazie Przedsięwzięć i Procedur Systemu Zarządzania Kryzysowego – CRP” dla stopnia alarmowego CHARLIE-CRP.

Pracownicy, studenci i doktoranci proszeni są o zwiększoną czujności w zakresie bezpiecznej eksploatacji systemów informatycznych. Bezzwłoczne powiadamianie Działu Informatyki o zauważeniu wszelkich niepokojących zjawisk dotyczących poprawności funkcjonowania użytkowanych systemów elektronicznych stacjonarnych i przenośnych, zwiększenie ostrożności w stosunku do osób i zachowań (zjawisk) wzbudzających podejrzenia oraz informowanie odpowiednich osób/służb w przypadku ich stwierdzenia.

Komunikat do pobrania.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886