W trosce o zdrowie pielęgniarek

24.02.2021 Ogłoszenia

PUM zrealizuje projekt pt.: „Wpływ czynników środowiskowych na zdrowie psychiczne pielęgniarek pracujących z pacjentami chorymi na COVID-19”. Pokieruje nim prof. dr hab.  Beata Karakiewicz, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM.

Istotą badania będzie identyfikacja i określenie wpływu czynników środowiskowych na zdrowie psychiczne pielęgniarek opiekujących się chorymi na COVID 19 oraz wykorzystanie tej wiedzy do skonstruowania narzędzia badawczego i modeli uwzględniających środowiskowe ryzyka dla zdrowia psychicznego pielęgniarek.

Projekt, realizowany w ramach grantów interwencyjnych NAWA, potrwa rok i zakończy się z początkiem lutego 2022 r. Prowadzony będzie we współpracy z partnerami z University of  Murcia i Bethlehem University. W skład zespołu wchodzą: dr hab. n. zdr. Anna Jurczak, prof. PUM; dr n. med. Sylwia Wieder-Huszla, dr n. zdr. Paulina Zabielska, mgr Katarzyna Karakiewicz-Krawczyk, Mariam S. Awad, dr Marzena Mikla.

Wartość projektu wyniesie 197,8 tys. złotych.

Granty interwencyjne NAWA wspierają współpracę międzynarodowych zespołów badawczych, podejmowanych w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Wnioski muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania.

Pomorski Uniwersytet Medyczny dumny jest z faktu, że dzięki badaniom szczecińskich naukowców zbierze dane, które zgłębią wiedzę i zdiagnozują potrzeby zawodowe oraz z zakresu ochrony zdrowia psychicznego tej grupy zawodowej jaką są pielęgniarki i pielęgniarze.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886