Wiadomość od Urzędu Marszałkowskiego

01.04.2020 Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

W związku z inicjatywą Urzędu Marszałkowskiego naszego województwa (szczegóły w wiadomości poniżej) zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji, czy są Państwo zainteresowani realizacją projektu badawczego, którego efektem będzie opracowanie prototypu urządzeń, aparatury lub środków ochrony osobistej, które kierunkowane będą na skutki walki z pandemią. Jeśli tak, prosimy o krótką informację na ten temat, z wyszczególnieniem potrzeb i ogólnego harmonogramu i kosztorysu prac, na adres covid@wzp.pl oraz do wiadomości cttpum@pum.edu.pl

Z poważaniem,

Zespół Centrum Transferu Technologii PUM

Poniżej znajduje się wiadomość od Urzędu Marszałkowskiego:

Szanowni Państwo,

w obliczu pandemii koronawirusa COVID-19 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego stara się w każdy możliwy sposób wesprzeć mieszkańców województwa w walce z jego skutkami. Obecnie Samorząd Województwa prowadzi intensywne prace nad założeniami systemowego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Już teraz zarezerwowano środki na wsparcie szpitali oraz ochronę miejsc pracy w zachodniopomorskich przedsiębiorstwach.

Wiemy, że także zachodniopomorskie uczelnie podejmują trud pilnego poszukiwania i wdrażania rozwiązań, które wspomagać mają publiczne służby i społeczeństwo w walce z pandemią, m.in. poprzez współpracę ze szpitalami. Chcąc wesprzeć Państwa działania w tym zakresie, PRZEWIDZIELIŚMY DO REALIZACJI PROJEKT, KTÓRY UMOŻLIWIĆ MA ZARÓWNO PRZEKAZYWANIE ZESPOŁOM NAUKOWYM GRANTÓW NA REALIZACJĘ KRÓTKICH PROJEKTÓW BADAWCZYCH, ZMIERZAJĄCYCH DO OPRACOWANIA PROTOTYPÓW URZĄDZEŃ, APARATURY LUB ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ UKIERUNKOWANYCH NA WALKĘ ZE SKUTKAMI WYSTĄPIENIA COVID-19, JAK I PÓŹNIEJSZE PRZETESTOWANIE TYCH ROZWIĄZAŃ I TECHNOLOGII W WARUNKACH RZECZYWISTYCH, TJ. ZGODNIE Z POTRZEBAMI ZGŁASZANYMI PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKIE SZPITALE I INNE SŁUŻBY PUBLICZNE ZAANGAŻOWANE W WALKĘ Z EPIDEMIĄ.

Zależy nam na jak największym dopasowaniu projektu do rzeczywistych potrzeb i możliwości technicznych. W związku z tym zwracam się z prośbą o informacje na temat prac, inicjatyw i projektów, które już teraz prowadzą Państwo lub które niezwłocznie mogą zostać podjęte na rzecz walki ze skutkami pandemii koronawirusa COVID-19, w szczególności co jest lub może być przedmiotem badań, jakie są rodzaje wydatków, jakie napotkano ograniczenia, jaki jest potencjalny czas realizacji, z kim odbywa się współpraca itp. Ze strony przedstawicieli środowiska medycznego wiemy, że do pilnych potrzeb należą m.in. bezdotykowe baterie i dozowniki, specjalne ścianki działowe umożliwiające izolację, śluzy dekontaminacyjne, przyłbice, a także aparatura medyczna i jej elementy.

Ze względu na wyjątkowość sytuacji i istotną rolę, jaką odgrywa tutaj czas proponujemy Państwu korespondencję za pośrednictwem specjalnie dedykowanego konta mejlowego: covid@wzp.pl

Z naszej strony szczegółowych informacji na temat założeń projektu i sformułowanych powyżej oczekiwań udzielą Państwu:

  • p. Katarzyna Kaak - Łasecka , tel. 600319098, e-mail: klasecka@wzp.pl
  • p. Barbara Opar, tel. 783780878, e-mail: bopar@wzp.pl
  • p. Piotr Wolski, tel. 501 411 442, e-mail: pwolski@wzp.pl
  • p. Paweł Szeremet, tel. 502321396, e-mail: pszeremet@wzp.pl

MARCIN SZMYT

Dyrektor Wydziału

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886